Apen

Duitse kinderen in een vluchtelingenkamp nabij Apen in december 1945

Etnische Duitsers worden uit verschillende Oost Europese landen op transport gezet.

.

Naam op de kaart

Apen

Locatie

Augustfehn

Korte beschrijving

Het lijkt erop dat de grootste volksverhuizing van de twintigste eeuw bijna ongemerkt aan Europa voorbij is gegaan. Tien tot vijftien miljoen Duitsers uit het Oosten werden tussen 1945 en 1947 verdreven uit hun land, honderdduizenden vrouwen werden verkracht, en minstens twee miljoen mensen werden vermoord of stierven aan ontberingen tijdens de vlucht. En dat alles om de eenvoudige reden dat ze Duits waren. Dat is tegelijkertijd de reden dat wij er zo weinig vanaf weten. De meeste Europeanen hadden vlak na de oorlog wel iets anders aan hun hoofd dan Duitse vluchtelingen. Er waren genoeg andere vluchtelingen en gedeporteerden die terugkeerden, of erger, niet terugkeerden. Dankzij de Duitsers. Europa lag in puin en moest met vereende krachten weer worden opgebouwd. In Nederland trok bovendien het opstandige Indonesië al snel veel aandacht. Wie had er nu begrip voor Duitsers in 1945? Zie onder Bronnen: de link 'Andere Tijden: de Heimatvertriebenen.

Instapsituatie

De Heimatvertriebenen Na de Tweede Wereldoorlog hebben veel verdreven en gevluchte (van oorsprong) Duitsers zich gevestigd in Apen. In Oost-Europa woonden veel van oorsprong Duitsers, die nog steeds een sterke band hadden met hun moederland Duitsland. Dit was voor de leiders van de drie grote geallieerde naties een potentieel probleem dat aangepakt moest worden. Het Russische leger heeft jaren hevig gevochten tegen de Duitsers en de haat zat er goed in. Toen zij eind '44 de grens van het Nazi-Duitsland binnenvielen, hebben ze flink wraak genomen op de Duitse minderheden in o.a. Tsjecho-Slowakije, veel Duitsers pakten hun biezen en vertrokken naar verschillende plaatsen in Duitsland. Maar ook de Oost-Pruisen sloegen op de vlucht en werden verjaagd. Eerst door het Rode leger en later door de verschillende Oost-Europese regeringen die vaak nog vol wrok en wraakgevoelens zaten. Veel Duitsers vluchtten zelf naar Duitse plaatsen en veel andere Duitsers werden gedeporteerd. De kampen Auschwitz en Theresienstadt zijn nog gebruikt om de Duitsers op te sluiten tot ze op transport konden. Uiteindelijk zijn er bij deze deportatie en vlucht 12 tot 14 miljoen Duitsers verdreven van hun woongebied. Ruim een half miljoen van hen vond tijdens deze reis de dood.

Bronnen

 • educatief Artikel "The Other Horror"
 • educatief Artikel "A time for Retribution: Paying with life and limb for the crimes of Nazi-Germany"
 • educatief Heimatvertriebenen: "De vergeten vervolging"
 • educatief Annexeren Duits grondgebied
 • educatief Andere Tijden: De Heimatvertriebenen
 • educatief Voor een stabiele samenleving met ruimte voor verschil.
 • educatief 'Thema's KIS'
 • educatief Lesmateriaal Terug naar Westerbork
 • recreatief Hammuseum
 • recreatief Een culinaire en sportieve route door Apen.
 • recreatief Ontdek Apen

Herdenken en overdenken

 • Overdenken: Je hebt veel geleden onder een regiem dat je beoordeelt en veroordeelt om je achtergrond. Kun je dan na het vallen van dat regiem je beheersen en de mensen die dat regiem ondersteunden niet op dezelfde manier be- en mishandelen zoals jou dat is aangedaan?
 • Overdenken: Ook Nederland wilde grote delen van Duitsland annexeren als terugbetaling voor al het geleden leed. De wens was om de oostgrens op te schuiven richting Hamburg. De geallieerde snapten de wens van Nederland, maar willen een snel herstel voor Duitsland. Inmiddels is Duitsland weer een van onze belangrijkste bondgenoten en heeft een sterk Duitsland bijgedragen aan onze eigen belangen. (zie bronnen: Annexeren Duits grondgebied).
 • Overdenken: De teruggekeerde van oorsprong Duitsers kregen hulp van de Duitse overheid en van de Duitse bevolking. Hierdoor werd een snelle integratie mogelijk gemaakt. Hoe denk jij dat we nieuwe Nederlanders goed kunnen laten integreren in onze samenleving?
 • Overdenken: Educatief: De Duitse bevolking kreeg te maken met een massale vluchtelingenstroom van de Heimatsvertriebenen. Dit vergt acceptatie van de bevolking en participatie van de nieuwe bewoners. Kun jij een concreet idee bedenken waarmee we nieuwe Nederlanders kunnen helpen met integreren in onze samenleving.
 • Overdenken: In Nederland wonen veel mensen die verschillen in etniciteit, cultuur en religie. Dat biedt kansen maar brengt soms ook spanningen met zich mee. Hoe vormen we met elkaar een stabiele gemeenschap waarin ruimte is voor verschillen? Voor dat vraagstuk staan we als samenleving. Zie onder Bronnen: de link 'Voor een stabiele samenleving met ruimte voor verschil.'

Activiteiten

 • educatief Surf door de site van Kennisplatform Integratie & Samenleving. Zie onder Bronnen: de link 'Voor een stabiele samenleving met ruimte voor verschil.'
 • educatief Bestudeer (1 van de) thema's van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Zie onder Bronnen; de link 'Thema's KIS'
 • educatief Bekijk een of meerdere onderwerpen, die jou aanspreken, uit het Lesmateriaal van de Stichting Terug naar Westerbork. En neem deel aan activiteiten die worden voorgesteld. Zie onder Bronnen: de link 'Lesmateriaal Terug naar Westerbork'
 • recreatief Gerookte ham is de culinaire specialiteit van deze streek. Je vind in Apen zelfs een speciaal ham-museum.
 • recreatief Proef de lokale specialiteiten en maak kennis met de typerende leefstijl van de Ammerlander.
 • recreatief Meer recreatieve activiteiten in Apen: zie onder Bronnen de link 'Ontdek Apen'